Predávame a požičiavame mini nakladače AVANT z Fínska

ZDROJE ENERGIE

Generátor

Kompresor

Vysokotlakové umývacie zariadenie s bubnom a hadicou