Predávame a požičiavame mini nakladače AVANT z Fínska

Súčasný trend nielen v komunálnej a záhradnej technike, ale aj v iných oblastiach, vedie zodpovedných pracovníkov k maximálnemu šetreniu výdavkov. Jedným z najdôležitejších faktorov finančných úspor je efektívne využitie vozového a strojového parku počas celého roka.

Spoľahlivý univerzálny nakladač

Ideálnym riešením je univerzálny nosič náradia, na ktorý je možné agregovať viac druhov pracovného náradia. Medzi takéto univerzálne nosiče patria kĺbové nakladače značky AVANT.

Fínska spoločnosť  AVANT TECNO OY je výrobcom univerzálnych nosičov náradia so zameraním na čo najširšie spektrum zabezpečovaných prác  v oblastiach komunálnych služieb, stavebných prác, údržby zelene, pozemkov a hospodárskych dvorov, prepravy materiálu a poľnohospodárstva. Stále prebiehajúci vývoj v spoločnosti AVANT dáva záruku rozvoja šírky ponúkaných príslušenstiev, čo znamená zväčšujúci sa rozsah využitia tejto mechanizácie.

Základom koncepcie mechanizácie AVANT je univerzálny nakladač,  ku ktorému sa pripája príslušenstvo zabezpečujúce čo možno najširšiu ponuku potrebných prác. Univerzálny nakladač AVANT má pevnú kĺbovú konštrukciu, ktorej unikátne riešenie robia z AVANTU vo svojej triede výnimočný stroj. Spolu s ďalšími vlastnosťami zdokonaľujú komfort používateľa, pracovnú výkonnosť a samozrejme  kvalitu práce. Dokonalé schopnosti  zdvižnej kapacity a manipulácie s materiálom dokážu zvládnuť aj ťažké práce bez straty možnosti plynulej prevádzky.

Prvotriedne vlastnosti a všestrannosť využitia mechanizácie AVANT vyniká najmä v nasledujúcich oblastiach:

Univerzálny nakladač pre komunálne práce a údržbu ciest, chodníkov, ulíc, trávnatých plôch

Nakladače AVANT sú prvotriednymi strojmi vo svojej triede aj vďaka prácam spojených s údržbou komunikácií. Robustný, ale pritom kompaktný nakladač je neprekonateľný ako pri odstraňovaní snehu, napríklad na úzkych chodníkoch, tak aj pri kosení trávy v parkoch a záhradách medzi záhonmi kvetov. Ide hlavne o komunálne práce a práce spojené s údržbou ciest, chodníkov, pozemkov, hospodárskych dvorov, trávnatých plôch miest a obcí:

 • čistenie spevnených plôch
 • kosenie trávnikov (aj veľkých plôch v krátkom čase)
 • šetrovanie trávnikov (hnojenie, chemické ošetrovanie, prevzdušňovanie…)
 • ošetrovanie výsadieb stromov, krov, trvaliek (odburiňovanie, zálievka, hnojenie, chemické ošetrenie…)
 • odstraňovanie snehu vrátane frézovania
 • zametanie snehu  na nerovných povrchoch
 • zametanie a zbieranie odpadu a lístia
 • údržba a čistenie  dvorov a ulíc, vysokotlakové čistenie dvorov a ulíc
 • rozmetanie posypového materiálu
 • práce na pojazdnej plošine
 • strihanie a zarovnávanie živých plotov a kosenie dlhej trávy, kosenie trávy v okolí ciest, priekop, nábreží a iných plôch
 • odstraňovanie dreveného odpadu štiepkovaním
 • preprava materiálu, úprava a zarovnávanie terénu
 • frézy na pne – odstraňovanie a frézovanie pňov stromov
 • výkopové práce, zhotovovanie rýh na kanalizáciu, kladenie potrubia a káblov
 • opravy a údržba asfaltových ciest frézovaním
 • zber kameňov